Žarko Stanković

Kaligrafija Žarka Stankovića Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa…

Srbobran Boca Kilibarda

Od staklarstva do slikarstva sa Srbobranom Bocom Kilibardom Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje…

Sara Masnikosa

Budućnost paraćinske umetničke scene Sara Masnikosa Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u…

Dragana Tošić

Energija likovne umetnice Dragane Tošić Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti…

Marija Komarac

Dirljiva priča paraćinske likovne umetnice Marije Komarac Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata…

Boro Lekić

Legenda paracinskog slikarstva Boro Lekić Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti…