IMPRESUM MEDIJA

Portal:  KANAL – M

Naziv i sedište izdavača:

 Radio i Televizija Kanal-M D.O.O. Paraćin

Adresa:

Svetog Save 16/ II

35250 Paraćin

 

Adresa elektronske pošte:

 kanalm@rtvparacin.rs

Internet stranica:

rtvparacin.rs

 

Glavni urednik medija:

Slobodan Radičević

 

Nadležni regulator:

Savet za štampu

Portal KANAL – M  je upisan u Registar medija kod APR pod brojem: IN 000741