TELEVIZIJA KANAL M

Emitovanje programa započeto je 27. septembra 1997, sa kote Čukara pored Paraćina. Od juna 2015. program naše televizije je dostupan preko digitalnih pradajnika na Crnom vrhu i Rudniku (kanal 26), a može se pratiti u većem delu Pomoravlja i Šumadije, kao i u delovima centralne, istočne i zapadne Srbije. Pored terestrijalnog emitovanja, naš program je distribuiran putem kablovskih operatera do korisnika u centralnoj Srbiji.
Program TV Kanal M čine sopstvena produkcija i preuzeti programski sadržaji. U saradnji sa Informativnom službom opštine Paraćin, svakog dana objavljujemo najvažnije vesti iz ovog dela Srbije. U skladu sa odobrenim projektima sufinansiranja usluga informisanja, izveštavamo o događajima i u drugim opštinama Pomoravskog i Rasinskog okruga. Našu produkciju čine i reportaže, snimci muzičko-scenskih manifestacija i sportskih događaja, specijalizovane emisije iz studija o poljoprivredi, zaštiti životne sredine i dr.
Sarađujemo sa brojim distributerskim kućama iz Srbije i regiona, čime obezbeđujemo kvalitetne i aktuelne programske sadržaje različitih formi i žanrova, pretežno na srpskom jeziku. Članica smo asocijacije regionalnih televizija Nova mreža, u okviru koje programski sarađujemo sa TV stanicama iz Vojvodine, zapadne i južne Srbije, kao i sa područja grada Beograda.
Kanal M ima značajnu referentnu listu klijenata koji su koristili, odn. koriste usluge oglašavanja u našem programu. Opredeljeni smo za profesionalno izveštavanje, visoke standarde produkcije i komercijani pristup tržištu koji obezbeđuje finansijsku samoodrživost našeg poslovanja.
Otvoreni smo za nove ideje, unapređenje društveno odgovornog poslovanja i, posebno, za mlade, dinamične i talentovane ljude koji žele da sa nama podele odgovornost i izazov obavljanja medijskih poslova.

RADIO NAXI KANAL M

Kanal M radio postoji od 4. Oktobra 1998 godine, a program emituje na frekvenciji 94 MHz, sa kote Čukara pored Paraćina. Ovaj signal pokriva najveći deo centralnog Pomoravlja.
Od novembra 2015. naša stanica je članica Naxi Nacional mreže radijskih emitera, zbog čega u identifikaciji sadrži odrednicu Naxi. Profilisan kao muzički radio, sa jasno opredeljenim konceptom emitovanja regionalnih hitova pop muzike, Naxi Kanal M radio usmeren je ka mladoj i sredovečnoj slušalačkoj publici koja prati savremene trendove.
U okviru sopstvene produkcije, svakog radnog dana iz našeg studija putem kratkih vesti, servisnih obaveštenja i voditeljskih najava informišemo slušaoce o aktuelnim dešavanjima.Izrađujemo i emitujemo oglasne poruke za potrebe naših klijenata, čime smo stekli reputaciju jednog od najtraženijih oglašivača u okruženju.