VORBA NOSTRA

VORBA NOSTRA

VORBA NOSTRA – Žoji, 28 decembrie

Projekat pomaže Ministarstvo informisanja i telekomunikacije, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2023. godinu Rezultatele proiectului „Rețeaua cetățenească pentru protecția naturii”

Pročitaj više »
VORBA NOSTRA

VORBA NOSTRA – Marc, 26 decembrie

Projekat pomaže Ministarstvo informisanja i telekomunikacije, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2023. godinu Asociația „Đurđevdan” a organizat distribuirea pachetelor de

Pročitaj više »