Kreativni izazov za mlade: Paraćinsko staklo – tradicija i inovacija
FOTO: Mreza Jezgro, Kreativno staklo Srbije

Kreativni izazov za mlade: Paraćinsko staklo – tradicija i inovacija

Inicijativa “Kreativno staklo Srbije” pokrenula je kreativni izazov kako bi podstakla mlade da istraže bogatu tradiciju paraćinskog staklarstva i razviju inovativne ideje koje će oživeti staklarstvo u duhu kreativne ekonomije.

Poziv za predlaganje projektnih/poslovnih ideja otvoren je za studente, srednjoškolce i druge mlade grupe do 10. maja 2024. Cilj je povezivanje kulturnog nasleđa, kreativnog preduzetništva, industrije stakla i obrazovanja kako bi se podržala afirmacija, revitalizacija i očuvanje paraćinskog staklarstva iz perspektive kreativne ekonomije.

Ova inicijativa pruža izvanrednu priliku mladima da doprinesu revitalizaciji paraćinskog staklarstva i da istraže nove perspektive za njegov razvoj.

FOTO: Mreza Jezgro, Kreativno staklo Srbije

Analizom razvoja paraćinskog staklarstva dugog više od jednog veka, arhivskog materijala dostupnog na www.creativeglassserbia.com i okvira za buduću revitalizaciju paraćinskog staklarstva u duhu kreativne ekonomije, kreativni izazov treba da pruži inovativna rešenja za revitalizaciju paraćinskog staklarstva, njegovu afirmaciju i prezentaciju i uspostavljanja veza između kulturnog nasleđa, kreativnog preduzetništva i industrije u sledećim oblastima:

 • Promocija industrijskog nasleđa paraćinskog staklarstva kroz turističke i kulturne događaje, društvene projekte u zajednici;
 • Razvoj kreativnog preduzetništva u staklu;
 • Razvoj programa za mlade koji popularišu industrijsko nasleđe paraćinskog staklarstva;
 • Interpretacija i afirmacija industrijskog nasleđa staklarstva kroz kreativno preduzetništvo i kreativne industrije;
 • Stilizacija stakla u filmskoj industriji, advertajzingu i gastronomiji kao način afirmacije paraćinskog stakla;
 • Razvoj cirkularnog kreativnog preduzetništva u staklu;
 • Promocija inovativnih ideja i projekata koji povezuju staklarske zanate sa primenjenom umetnošću, kreativnom preduzetništvu, savremenim tehnologijama i materijalima;
 • Zaštita i očuvanje staklarskih zanata kroz njihovu interpretaciju i primenu u savremenom stvaralaštvu i kreativnom preduzetništvu;
 • Razvoj industrijskog/proizvodnog turizma u oblasti staklarstva – analiza tržišta, tržišne niše, trendovi i mogućnosti za paraćinsko staklarstvo;
 • Analiza tržišta za luksuzno i ručno proizvedeno staklo, identifikacija tržišnih niša, barijere ulaska na tržište kroz promenu standarda u proizvodnji;
 • Sajamska prezentacija paraćinskog stakla, ključni sajmovi za plasman luksuznog stakla i predlog strategije ulaska na međunarodno tržište;
FOTO: Mreza Jezgro, Kreativno staklo Srbije
 • Savremeni oblici, strategije i taktike prodaje paraćinskog stakla;
 • Industrijsko nasleđe paraćinskog staklarstva kao dimenzija brendiranja proizvoda industrije stakla;
 • Korišćenje metaversephygital koncepta u promociji, prezentaciji i plasmanu paraćinskog stakla;
 • Identifikacija konkurencije, analiza njihovih strategija i predlog moguće strategije za paraćinsko staklo (dimenzije konkurentnosti);
 • Koncept ekonomske održivosti paraćinskog staklarstva i moguća finansijska strategija (diverzifikacija prihoda vs. optimizacija troškova, kombinovane strategije);
 • Primena koncepta “Industrija 5.0” u ručnoj proizvodnji luksuznog stakla;
 • Razvoj „mekih“ inovacija kroz umetničko i kreativno stvaralaštvo i njihov transfer u industriju stakla.

Učesnici će imati priliku da formiraju timove i izaberu temu izazova do 10. maja 2024. a svoja rešenja dostave do kraja maja. Nakon istraživanja materijala o paraćinskom staklu i prisustvovanja prezentaciji o istoriji staklarstva, timovi će biti podržani od strane mentora u procesu razvijanja kreativnih rešenja.

FOTO: Mreza Jezgro, Kreativno staklo Srbije

Finalne ideje će biti predstavljene žiriju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu krajem maja 2024. godine. Žiri čine: prof. Žaklina Stojanović, dekanka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i članica Saveta za saradnju privrede i nauke pri Privrednoj komori Srbije, mr Peter Čas, CEO Vaider Group, CEO Srpska fabrika stakla i CEO Steklarna Hrastnik, dr Hristina Mikić, vanredna profesorka Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan, dr Dejan Molnar, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, direktor FREN-a, Estela Radonjić-Živkov, zamenica direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd.

Prijave timova/pojedinaca koji žele da pruže nova rešenja i učestvuju u kreativnom izazovu se dostavljaju na: office@kreativnaekonomija.com Vise informacija na https://kreativnaekonomija.com/2024/04/17/poslovni-izazov-paracinsko-staklo-tradicija-i-inovacija/

Svi učesnici će dobiti sertifikate o učešću u poslovnom izazovu, a tri najbolja tima i njihove ideje biće predstavljene na platformi www.creativeglassserbia.com i u medijima, dok će članovi tima dobiti preporuke sa mogućnošću da predlozi njihovih ideja budu realizovani krajem 2026. godine kao deo zvaničnog programa Creative Glass LAB-a.

Inicijativu sprovode FREN Lab za kreativnu ekonomiju i  Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije.