Opština Paraćin angažuje pravno lice za čišćenje zgrade u ulici Majora Gavrlovića i agenciju za fizičko-tehničko obezbeđenje objekta

Opština Paraćin angažuje pravno lice za čišćenje zgrade u ulici Majora Gavrlovića i agenciju za fizičko-tehničko obezbeđenje objekta

Opštinski štab za vanredne situacije doneo je na današnjoj sednici Zaključak kojim Stambenoj agenciji opštine Paraćin nalaže da angažuje Agenciju za obavljanje poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja zgrade u Ulici majora Gavrilovića, broj 9, u Paraćinu u kojoj je 20. februara došlo do eksplozije, usled čega je na delu teritorije opštine – u MZ Centar – proglašena vanredna situacija.

Takođe, naloženo je da se angažuje pravno lice za uklanjanje građevinskog šuta i čišćenje unutar zgrade u kojoj se dogodila ova tehničko – tehnološka nesreća, kao i da se obezbedi stručno mišljenje o stanju konstrukcije zgrade nakon eksplozije, sa predlogom mera sanacije i predlogom hitnih mera. Jedinica lokalne samouprave preko Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove dužna je da snosi troškove iz Stava 1 ovog Zaključka koji se nadoknađuju po tržišnim cenama, u skladu sa Zakonom.

Opštinska stambena agencija dužna je da hitno i bez odlaganja postupi po nalogu Opštinskog štaba za vanredne situacije kako bi sprovela mere i radnje, u cilju zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara, u vanrednoj situaciji. Predsednik Štaba, Vladimir Milićević konstatovao je da je Zaključak usvojen jednoglasno i upućen na dalje postupanje.