Zeleni savet – savetodavno telo opštine Paraćin

Zeleni savet – savetodavno telo opštine Paraćin

Zeleni savet opštine Paraćin je formiran pre oko godinu i po dana čija bi uloga trebalo da bude savetodavna. Razgovori, predlozi i odluke na do sada održanim sednicama tiču se zaštite životne sredine, a sednice su održavane u prostorijama opštine Paraćin.

I pre formiranja Zelenog saveta pa i na sednicama je konstatovano nepostojanje kapaciteta opštine da se u potpunosti posveti problemima zaštite životne sredine, kaže ekološki aktivista Vladan Vugdelija.

Zeleni savet opštine Paraćin inače broji 16 članova i čine ga stručni predstavnici opštinskih organa, zaposleni u upravi koji rade na poslovima zaštite životne sredine, inspekcijskim poslovima, predstavnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, medija i građani. Time se obezbeđuje da se problemu zaštite životne sredine pristupi na sveobuhvatniji način. Inicijator osnivanja Zelenog saveta čija je uloga dvostruka je upravo naš sagovornik.

Vugdelija smatra da Zeleni savet može da pokrene stvari sa mrtve tačke pa i pored toga što su održane praktično svega dve sednice neke stvari i jesu pokrenute.

Na jednoj od njih Vugdelija je pokrenuo brojna pitanja, poput pokretanja pitanja kvaliteta vazduha na terotoriji naše opštine što je obaveza opštine već četiri godine.

Vugdelija je jedan od najaktivnijih ekoloških aktivista u Paraćinu i do sada je pokretao brojna pitanja u vezi sa zaštitom životne sredine u našoj opštini. Njegove inicijative se tiču na prvom mestu monitoring o kvalitetu vazduha pre svega u Popovcu, kamenolom na planini Baba, probleme poput deponije Buljanka, odvoženja pasa lutalica, izgradnje MHE na Grzi, stanja Vrela na ovom iizletištu i selekcije otpada.