Žena policajac – odgovoran posao

Žena policajac – odgovoran posao

Plavom uniformom i policijskom značkom, među mnogobrojnim muškim kolegama, može se pohvaliti i paraćinka Milica Trifunović, oficir policije u Paraćinu. Ona svoj posao opisuje kao veliku privilegiju ali i odgovornost, a posebno ističe ljubav koju ima prema ovom zanimanju. Ova mlada i veoma obrazovana devojka ima 28 godina i diplomirala je na Kriminalističko policijskoj akademiji, a takođe i Pravnom fakultetu. Svoj rad u službi otpočela je 2018. godine, a put ka plavoj uniformi olakšalo joj je i iskustvo starijeg brata.

Trifunovićeva naglašava da joj je podrška porodice bila najvažnija i da je zahvaljujući njima i njenoj istrajnosti uspela da postigne ono što je želela i radi posao za koji se školovala.

Na departmanu kriminalistike, na policijsko bezbedonosnom smeru kada je Milica bila student, bilo je dosta devojaka i kako ona kaže, nije bilo čudno videti devojku koja želi da se bavi policijskim poslom. Svoj petogodišnji rad u policijskoj stanici u Paraćinu počinje kao mlađi vodnik policije, a sada ima čin poručnika koji obavlja poslove oficira.

Na temu položaja žena u dominantno muškim profesijama, Milica je govorila u superlativu naglasivši da ona do sad nije nailazila na predrasude ni od strane kolega, a ni od okoline.To u značajnoj meri govori o pozitivnim preduslovima za rad žena u odgovornim profesijama poput policijske.

Postoje poslovi u kojima se muški kadar bolje snalazi, ali takođe ima situacija u kojima je ženska uloga značajnija, a to se prvenstveno odnosi na rad sa ranjivim grupama poput žrtava porodičnog nasilja ili rad sa maloletnim licima i upravo zato, Miličin stav je da muškarci i žene čine pobednički tim. Ona je pokomentrisala da uniformisane policijske službenice uglavnom privlače pažnju građana kada se pojave, ali da više nije čudno niti neobično videti ženu sa pištoljem za pojasom.

O svojim pozitivnim iskustvima u radu i dugogodišnjoj policijskoj karijeri, za koju se nada da će i u budućnosti ići uzlaznom putanjom, Trifunovićeva rado govori na prezentacijama koje su organizovane po paraćinskim osnovnim školama u cilju promovisanja srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Ona zaključuje da je sve više devojaka koje se interesuju za posao pri Ministarstvu unutrašnjih poslova i da je sada položaj žena na pozicijama poput policijske u velikoj meri poboljšan.