U toku je upis budućih prvaka u OŠ „Stevan Jakovljević“

U toku je upis budućih prvaka u OŠ „Stevan Jakovljević“

Prijavljivanje za upis buduće generacije učenika prvog razreda osnovnih škola počelo je prvog aprila i trajaće zvanično sve do 31. maja. Upis prvaka izuzetno će biti moguć i nakon tog datuma ukoliko se radi o opravdanim razlozima, kaže direktor OŠ „Stevan Jakovljević“ u Paraćinu, Radovan Ilić. U prvi razred se ove godine upisuju deca rođena od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. godine. Inače, prema podacima Predškolske ustanove „Bambi“ u paraćinskoj opštini je ukupno 389-oro dece završilo pripremni predškolski program, u školskoj 2023/24. godini.