EKO a ne EHO projekat Osnovne škole „Stevan Jakovljević“

EKO a ne EHO projekat Osnovne škole „Stevan Jakovljević“

Desetoro najboljih učenika sedmog razreda Osnovne škole „Stevan Jakovljević“, sa svojim nastavnicima, boravilo je u Turskoj protekle nedelje, u okviru uzvratne posete, u sklopu međunarodnog projekta „EKO a ne EHO“.

Cilj ovog projekta, uz odobrena sredstva „Erasmus“ i podršku Evropske unije, jeste razvijanje svesti o značaju ekologije i očuvanju životne sredine, pa su sve aktivnosti prilagođene tome.

Kroz radionice, interaktivne časove, prezentacije na temu ekologije, posete i saradnju sa brojnim ustanovama i institucijama, đaci ove paraćinske škole kroz praksu stiču znanje, u oblasti ekologije i očuvanja životne sredine, koje potom primenjuju i prenose svojim vršnjacima.