U Paraćinu više preminulih nego rođenih u 2020. godini

U Paraćinu više preminulih nego rođenih u 2020. godini

Paraćinska matična služba beleži veći broj rođenih beba u 2020. nego što je to bio slučaj u 2019. godini. Prema statistici ove službe u Paraćinu je prethodne godine rođeno 112 beba više u odnosu na 2019. godinu.

Zabrinjavajući su podaci matične službe kojoj je prošle godine prijavljen znatno veći broj smrtnih slučajeva nego u 2019. U Paraćinu je 2020. godine preminulo 863 lica, dok je broj preminulih u 2019. bilo 749.

U matičnoj službi objašnjavaju da se u knjizi umrlih vode samo osobe koje su preminule na teritoriji opštine Paraćin. Lica koja su iz Paraćina, a preminula su u zdravstvenom centru drugog grada, nisu evidentirana u matičnoj knjizi u Paraćinu.

Iako je 2021. godina tek počela, podaci za prva dva meseca nisu ohrabrujući. U januaru i februaru rođeno je 78 beba, dok je u knjigu umrlih upisano 200 lica.