Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

U nameri realizacije mera aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba za zapošljavanje je početkom meseca raspisala 13 javnih poziva i konkursa. Na taj način će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica na teritoriji Srbije.

Među merama su propisane i subvencije poslodavcima za zapošljavanje lica iz teže zapošljivih kategorija i osoba sa invaliditetom sa i bez radnog iskustva, subvencije iz programa za samozapošljavanje kao i sprovođenje programa Javnih radova za nezaposlena lica.

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja opredeljeno je 5,75 milijardi dinara, od čega će 550 miliona biti izdvojeno za osobe sa invaliditetom. Oni spadaju u prioritetnu grupu prilikom realizacije ovog projekta, a na evidenciji filijale NSZ u Paraćinu nalazi se 139 osoba sa invaliditetom koje traže posao.

Nezaposleni koji na ovaj način žele da se zaposle ili pokrenu svoj mali biznis, zahteve podnose nadležnim organizacionim jedinicama NZS, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije dostupne su u svakoj organizacionoj jedinici, na oglasnoj tabli filijale NZS u Paraćinu ali i na sajtu ove organizacije.