Raspisan Javni poziv za predloge kandidata za dodelu septembarskih nagrada i javnih priznanja

Raspisan Javni poziv za predloge kandidata za dodelu septembarskih nagrada i javnih priznanja

Odbor za nagrade i priznanja Skupštine opštine Paraćin uputio je javni poziv preduzećima, ustanovama, sindikalnim organizacijama, mesnim zajednicama, nevladinim i humanitarnim organizacijama i ostalim brojnim pravnim licima kao i građanima opštine Paraćin da predlože kandidate za dodelu septembarskih nagrada i javnih priznanja, povodom Dana opštine, 27. septembra.

Na svečanosti povodom Dana opštine Paraćin za 2022. godinu biće dodeljena zvanja počasnog građanina, zlatna, srebrna i bronzana plaketa opštine, diploma, novčana nagrada, zahvalnica i pohvala.

Nagrade se dodeljuju za postignute rezultate na republičkim takmičenjima, sajmovima i drugim manifestacijama, doprinos razvoju međuljudskih odnosa, za rezultate rada u nauci, privredi, poljoprivredi, umetnosti, kulturi, zdravstvu, obrazovanju, sportu, socijalnoj i dečijoj zaštiti i drugim vidovima stvaralaštva.

Predloge kandidata treba dostaviti poštom najkasnije do 19. septembra ili elektronskim putem na mejl sekretara Skupštine opštine dragana_kostic@paracin.rs.