Poseta švajcarske delegacije i obilazak mostova u izgradnji

Poseta švajcarske delegacije i obilazak mostova u izgradnji

Delegacija Vlade Švajcarske konfederacije boravila je u Paraćinu i tom prilikom je najpre održan radni sastanak sa rukovodstvom Opštine Paraćin, zatim prezentacija vezana za događaje iz 2014. godine za vreme poplava u maju mesecu i plan, pripremu i početak radova na izgradnji sistema za odbranu i zaštitu Paraćina od velikih voda Crnice.

Potom su zvaničnici obišli mostove u izgradnji na reci Crnici. Čitav projekat izgradnje infrastrukture u cilju buduće zaštite Paraćina od poplava odvija se u saradnji i uz pomoć Švajcarske Vlade i Republike Srbije.

Predstavnici švajcarske delegacije izrazili su zadovoljstvo stanjem na terenu i napretkom radova.