Rehabilitacija putnog pravca Čepure – Raševica

Rehabilitacija putnog pravca Čepure – Raševica

U toku je rehabilitacija prvog dela putnog pravca Čepure – Raševica u dužini od 300 metara. Vrednost radova iznosi oko 5 miliona dinara sa PDV-om. Ovaj putni pravac radiće se u dve deonice, a druga deonica će se raditi u dužini od oko 500 metara.

U narednom periodu predviđeni su radovi na putnim pravcima ka selu Šavac, putni pravac Popovac – Stubica, Mirilovac – Plana i putni pravac Striža – Donje Vidovo. Ukupna vrednost svih radova na rehabilitaciji  opštinskih puteva za ovu godinu iznosi oko 80 miliona dinara sa PDV-om.