Osnovna škola „Đura Jakić“

Osnovna škola „Đura Jakić“

Institucija koja vekovima predstavlja temelj obrazovanja u Ćupriji

 
 

 

 

Projekat pomaže Opština Ćuprija, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2022. godinu

Osnovna škola „Đura Jakšić“ u Ćupriji naslednica je jedne od najstarijih škola u Srbiji. Njeni koreni potiču još iz davne 1805. godine kada je u Ćupriji otvorena prva škola u zgradi nekadašnje kafane „Sinđelić“. Naravno, ove prostorije nisu bile adekvatne za obrazovanje dece, te je ona nekoliko puta preseljavana, sve do 1890. godine, kada je izgrađena zgrada u kojoj se škola i danas nalazi. Ovaj datum se i uzima kao datum osnivanja škole. Izgrađena zgrada je danas pod zaštitom države kao kulturno istorijski spomenik. Inače, sprat ove škole se od početka dvadesetog veka koristio za potrebe druge obrazovne institucije – Gimnazije.

Dešavanja na Balkanu početkom dvadesetog veka nisu bila blagonaklona ni prema kome, te je i ova škola platila svoj danak. Naime, ona je tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata bila pretvorena u bolnicu, i bila je potpuno ruinirana. Tek osmog maja 1919. nakon značajnog obnavljanja i opremanja, počinje ponovo sa radom. Kako navode pojedini izvori, u školi se tada za tri meseca prelazio jedan razred, tako da su deca za godinu dana završavala četvorogodišnje obrazovanje.

IZVOR - djurajaksic.cuprija.edu.rs

Tokom dva rata broj đaka, a samim tim i odeljenja se postepeno povećavao. Zabeleženo je da je broj odeljenja 1928. Bio 12, dok je šest godina kasnije taj broj porastao na čak 17 posebnih odeljenja.

Međutim, ovaj period mira, kao što znamo, trajao je kratko. Dolazi Drugi svetski rat, a sa njim i okupatori koji se stacioniraju, između ostalog, i u prostorijama škole. Zbog toga što je nemačka vojska zauzela školu, nastava je nastavljana tamo gde je to bilo moguće, po različitim zgradama. Ovaj nomadski period istorije škole trajao je sve do kraja rata, 1945.

Nedugo nakon rata, 1953., škola postaje osmogodišnja, umesto četvorogodišnje, kakva je bila do tada. Do toga dolazi tako što se u nju integrišu učenici nižih razreda Gimnazije, koja je u međuvremenu preseljena sa druge strane ulice. Interesantno je da je te godine u okviru škole otvoreno i zabavište u koje je krenulo čak pedesetoro dece.

Četiri godine kasnije, nakon reforme i uređivanja školskog sistema, dolazi i do renoviranja i uređivanja samih prostorija ove škole. Ipak, na sajtu škole stoji da, adaptacija jeste bila značajna, ali ne i kompletna u skladu sa potrebama:

„Iako je posle tih radova škola raspolagala sa 12 prostranih učionica, prostorijom za radionicu, fizičkim kabinetom i kancelarijama za nastavnike i rukovodioce, školski prostor je bio mali prema broju učenika. Još četiri odeljenja su radila u zgradi gimnazije i osnovne škole. Nedostajale su prostorije za smeštaj kabineta, fiskulturna sala, prostorije za čitaonicu i biblioteku.“

 
 

 

 

Logo škole

Ove potrebe postepeno su zadovoljavane u godinama koje su usledile. Najpre je 1960. u Ćupriji se niče zgrada Zavoda za socijalno osiguranje, a suturen ovog zdanja dodeljuje se osnovnoj školi. Godinu nakon toga škola dobija i svoju štampariju, u dogovoru sa čuvenim Grafičkim preduzećem „Mladost“ iz Ćuprije. U ovoj štampariji je dugo štampan đački list „Naša reč“.

Razvoj škole ne staje ovde. Zanimljivo je da je 1964. godine škola dobila fiskulturnu salu, ali i stolarsku radionicu i komoru. U ovom periodu se formira i Đačka zadruga, koja je postojala sve do 2000. Takođe, fascinantno je da je šezdesetih godina škola imala čak i svoju ekonomiju u isturenom odeljenju u Ivankovcu. U okviru ekonomije posedovala je farmu živine, farmu svinja i petnaest košnica.

“Februara 1969. je otvorena nova montažna školska zgrada sa šest učionica za razrednu nastavu. Posebna pažnja u to vreme posvećivana je modernizaciji nastavnog procesa. Nabavljena su nova nastavna sredstva, učila, oprema, aparati. Veliki broj učila (grafikona, maketa i raznog didaktičkog materijala) izradili su nastavnici sa učenicima.”

Tokom bombardovanja 1999. godine, lokacije u blizini škole su gađane, te je pomenuta montažna zgrada potpuno uništena.

Škola danas

Škola “Đura Jakšić” u Ćupriji je osmorazredna matična škola, a u okviru nje postoje isturene škole i odeljenja u Jovcu, koja je takođe osmorazredna, kao i u Ostrikovcu, Ivankovcu i Bigrenici. Nekada je među isturenim odeljenjima bilo i ono u Starom selu, ali od 2003. godine, zbog malog broja dece, ono prestaje sa radom, dok je ista sudbina zadesila i školu u Kovanici, 2018. godine.

Dvorište škole - IZVOR - fejsbuk stranica škole

Školu je prošle školske godine pohađalo 620 učenika u 33 odeljenja, a sa njima radi oko 80 nastavnika, pomoćnih radnika i drugog osoblja. Direktorka škole je Jelena Lombauer Milanović.

Infrastruktura je na veoma dobrom nivou, pa tako škola poseduje biblioteku sa fondom od preko 8500 naslova, multimedijalnom učionicom sa preko 30 računara i pratećom opremom i produženim boravkom.

Dan škole obeležava se devetog maja.