Vaider grupa – Paraćinska staklara već u maju povećava proizvodne kapacitete
FOTO: Staklara Hrastnik/zvanični portal kompanije

Vaider grupa – Paraćinska staklara već u maju povećava proizvodne kapacitete

Srpska fabrika stakla ima za cilj da bude vrhunski proizvođač stakla na Balkanu, specijalizovan za ambalažu u prehrambenoj industriji. Sve planirane strateške investicije za modernizaciju proizvodnje su u toku nakon određenog perioda od kako je međunarodna staklarska grupa Vaider Group preuzela SFS Paraćin.
Ova kompanija je izdala saopštenje iz kog se može zaključiti u kojoj meri će Srpska fabrika stakla u velikoj meri povećati proizvodnju i ulaganja u proizvodne kapacitete.
“Vaider Group je jedna od najdinamičnijih i najuspešnijih evropskih poslovnih grupa u industriji premijum staklene ambalaže, sa obimnim specifičnim znanjem i iskustvom koje možemo deliti unutar članica grupe.
Od akvizicije SFS Paraćin od strane Vaider Grupe krajem 2022. godine, u Paraćinu je u toku intenzivan investicioni ciklus u iznosu od oko 51 milion evra. Već ovog meseca (maja) ćemo povećati proizvodne kapacitete na više od 270 tona dnevno.

FOTO: Staklara Hrastnik/zvanični portal kompanije

Važan aspekt je i ulaganje u naše saradnike u Paraćinu, fokusirajući se na njihovo obrazovanje i razvoj. Trenutno se fokusiramo na dodatno usavršavanje postojećih zaposlenih, što će omogućiti efikasan prenos znanja novim zaposlenima u kasnijim fazama. Naš cilj je unapređenje kompetencija, do sada smo sproveli procene kompetencija na radnom mestu, a saradnici su dobili individualne planove obuke i mentore kako bi efikasnije sticali nova znanja i veštine.
Aktivno proširujemo tim zaposlenih. Zapošljavamo tokom cele godine, u skladu sa potrebama radnih procesa, pre svega u proizvodnji, kao i u podršci funkcijama, administraciji i prodaji. Zamenjujemo penzionisanja tamo gde je potrebno i takođe tražimo nove saradnike za potrebe naših novih investicija u narednim godinama.”

 

FOTO: Staklara Hrastnik/zvanični portal kompanije