Opština Paraćin uputila Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

Opština Paraćin uputila Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

Shodno Ugovoru o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova zaključenog između Ministarstva rudarstva i energetike i oštine Paraćin, Opštinsko veće opštine Paraćin je 5. septembra raspisalo Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Paraćin.

Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Paraćin.

Domaćinstva koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Paraćin za 2023. godinu mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Paraćin.

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

  • Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,
  • Postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
  • Postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice,
  • Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas,
  • Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu,
  • Ugradnja toplotnih pumpi,
  • Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,
  • Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,
  • i Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa Prilogom 3.

Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici www.paracin.rs ili lično u prostorijama Jedinstvenog upravnog mesta (JUP) Opštinske uprave Paraćin, Tome Živanović 10.

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30. novembra 2027. godine, piše u Javnom pozivu.