U Regionalnoj privrednoj kormori Kraguujevac održana obuka o energetskoj sanaciji zgrada
FOTO: Regionalna privredna komora Kragujevac

U Regionalnoj privrednoj kormori Kraguujevac održana obuka o energetskoj sanaciji zgrada

Druga obuka u Privrednoj komori Srbije – RPK Kragujevac, održana je 12. septembra uz prisustvo upravnika iz Kragujevca, Čačka, Kraljeva, Paraćina, Kruševca i Varvarina.

Drugi ciklus obuka „Uloga upravnika i lokalne zajednice u programu energetske sanacije stambenih zgrada“, u okviru projekta „Bolja energija“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), U Privrednoj komori Srbije počeo je 5. septembra, s ciljem da se podstakne efikasnije korišćenje čistih energetskih resursa u građevinarstvu i unapredi energetska bezbednost u stambenim zgradama.

„Bolja energija“ je projekat koji ima za cilj da podstakne efikasnije korišćenje energetskih resursa u građevinarstvu i unapredi energetsku bezbednost u stambenim zgradama. Obuke se realizuju u dva ciklusa u šest regionalnih komora, Novi Sad, Niš, Zajačar, Užice, Kragujevac i Sombor, i u Beogradu.

FOTO: Regionalna privredna komora Kragujevac

Ekspert za energetsku efikasnost PKS Marko Nikolić‚je ovom prilikom rekao da je ideja seminara da se podigne svest upravnika i stambenih zajednica o načinima i modelima finaniranja unapređenja mera energetske efikasnosti na njihovim objektima.

Obukom u PKS, koju finansira USAID Srbija, stiču se i potrebna znanja za identifikaciju, projektovanje i energetsku rekonstrukciju stambenih zgrada, kao i o mogućnostima dostupnih modela finansiranja, izvora sredstava i procedura neophodnih za uspešno obavljanje energetske obnove i poboljšanje energetske efikasnosti. Obuka obuhvata i pravne procedure za energetsku sanaciju zgrada, a u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

FOTO: Regionalna privredna komora Kragujevac