Kako ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje

Kako ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje

Zdravstveni sistem u Srbiji zasnovan je na principima jednakosti i solidarnosti. Zdravstveno osiguranje građani plaćaju procentualno, prema svojoj zaradi i finansijskim mogućnostima, a zdravstvenu zaštitu koriste prema potrebama. Obavezno zdravstveno osiguranje obuhvata – osiguranje za slučaj bolesti i povrede van rada, osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti.

Obavezno zdravstveno osiguranje podrazumeva pravo na  zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Radno vreme ispostave RFZO u Paraćinu je od 7.30 do 15.30. Građani opštine Paraćin svoja prava mogu i da ostvare putem telefona ili mail-a, gde u komunikaciji zaposleni korisnicima mogu da kažu šta je neophodno da dostave od dokumentacije, kako bi ostvarili svoja prava.