Rad komunalne inspekcije

Rad komunalne inspekcije

Odsekom komunalne inspekcije rukovodi šef koji je ujedno i komunalni inspektor. On priprema planove rada i kontroliše izvršavanje zadataka radnika odseka komunalne inspekcije.

Komunalna inspekcija takođe vrši kontrolu držanja i čuvanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, kao i kontrolu Službe Zoohigijene, a u vezi hvatanja i tretmana napuštenih pasa.

Ukoliko žele da prijave neki komunalni problem, građani to mogu da učine na brz i jednostavan način.

Prema rečima Dalibora Bajkića šef odseka komunalne inspekcije, ova služba u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima maksimalno izlazi u susret građanima i u najvećem broju slučajeva uspešno rešava probleme građana i drugih pravnih lica.