Izložba učeničkih radova u okviru projekta „Eko, a ne eho“ OŠ „Stevan Jakovljević“

Izložba učeničkih radova u okviru projekta „Eko, a ne eho“ OŠ „Stevan Jakovljević“

Osnovna škola „Stevan Jakovljević“ je na konkursu dobila sredstva za realizaciju projekta „Eko. a ne eho“. Tim povodom tokom meseca oktobra, u Paraćinu su boravili učenici iz Rumunije i Turske koji su bili uključeni u raznovrsne radionice. Sada su u holu škole izloženi radovi nastali na jednoj od njih.

Radovi će biti izloženi do Dana škole, 7. decembra a prvenstveno su namenjeni slepim i slabovidim osobama. Tim povodom, u ime škole, dodeljene su zahvalnice zaslužnim ustanovama i pojedincima koji su podržali ovaj projekat, između ostalog i RISC-u kao i Savezu slepih i slabovidih u Paraćinu.