Imunizacija protiv HPV infekcije tema predavanja Kutka za osnaživanje porodice

Imunizacija protiv HPV infekcije tema predavanja Kutka za osnaživanje porodice

HPV, odnosno, humani papiloma virus sve je češća pojava kod ljudi, a   pogotovo kod tinejdžera u današnje vreme. Najveći procenat zaraženih su upravo adolescenti koji stupaju u nezaštićene polne odnose, čime ugrožavaju svoje zdravlje zbog nedovoljne informisanosti. Ovo je bila tema predavanja koje je održano prethodnog dana u ćuprijskom Domu zdravlja, u okviru savetovališta „Kutak za osnaživanje porodice“.

Vakcina koja štiti od HP virusa besplatna je od pre dve godine, ali zbog nedovoljne informisanosti i samih roditelja, mali procenat dece je vakcinisan za ovo vreme. Milena Stefanović, doktorka u Zаvodu za javno zdravlje Ćuprija ističe da je važno primiti ovu vakcinu u rano adolescentsko doba.

Besplatno savetovalište „Kutak za osnaživanje porodice“ nedavno je počelo sa radom u ćuprijskom Domu zdravlja. Ovaj inovativni projekat, jedini u Pomoravlju, rezultat je saradnje između Crvenog krsta Ćuprija, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Udruženja “Podrškom do osmeha”.

Iz savetovališta najavlju još dve radionice na temu prevencije raka tokom marta, a nastaviće ovim tempom i tokom narednog meseca. Vrata „Kutka za osnaživanje porodice“ otvorena su za porodice svakog radnog dana u popodnevnim satima, u prostorijama Doma zdravlja u Ćupriji.