Efekti Virtuelnog sajma zapošljavanja

Efekti Virtuelnog sajma zapošljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje je prateći aktuelne trendove u oblasti digitalizacije i informaciono-komunikacionih tehnologija, 20. maja ove godine organizovala Virtuelni sajam zapošljavanja, uz podršku globalnog Programa „Migracije i razvoj“ koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ.

Na sajmu je učestvovalo 70 kompanija, a za učešće se registrovalo 7.500 tražilaca zaposlenja, od čega je 5.380 lica koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ukupan broj zaposlenih, nakon učešća na sajmu iznosi 1.485, dok je 125 licazaposleno kod poslodavca koji su učestvovali na Virtuelnom sajmu. U narednom periodu očekuju se dodatni efekti održanog sajma, kroz dalje povećanje zapošljavanja.

Sa područja Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Jagodina, na sajmu je učestvovala 1 kompanija i za učešće se registrovalo 188 tražilaca zaposlenja. Nakon učešća na sajmu zaposlilo se ukupno 32 lica, od kojih je 5 lica zaposleno kod poslodavca učesnika sajma.

Uzimajući u obzir pozitivne efekte sajma, kao i veliki broj popunjenih Upitnika o zadovoljstvu učesnika Virtuelnog sajma, sa pohvalnim komentarima, Nacionalna služba za zapošljavanje i u narednom periodu planira sprovođenje novih sajamskih manifestacija u digitalnom formatu i drugih inovativnih pristupa u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja koji pružaju nezaposlenim licima mogućnosti za zapošljavanje, a poslodavcima obezbeđuju kompetentne kadrove.