Zavičajni muzej u Paraćinu

Zavičajni muzej u Paraćinu

Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2021. godinu

Paraćinski zavičajni muzej osnovan je 1975. godine, iako je inicijativa za to postojala još 1947. godine. Od tada ova ustanova prikuplja, održava i čuva od zaborava dokumente i eksponate iz opštine Paraćin.

Prva zbirka muzejskih eksponata u čuvenu „Ružićevu kuću“ useljava se 1977. godine. Njena adaptacija za potrebe muzeja urađena je 1978. godine kada je muzej i svečano otvoren na dan oslobođenja grada 13. oktobra. Prva izložba postavljena je godinu dana kasnije, a prvi radnici u muzeju bili su arheolog Marin Brmbolić i radnik u tehničkoj službi Miroslav Matić.

Kuća koja je prepravljena u muzej ima veliku istorijsku i kulturnu vrednost zato što je ta zgrada bila prva dvospratnica u opštini Paraćin. Podigao ju je Petar Ružić, odbornik i sudija između 1870. i 1875. godine. „Ružićeva kuća“ se uvek isticala lepotom i veličinom pa je zato nekoliko puta menjala namenu. Služila je kao privatna bolnica, zatim kao dom Gimnazije, Ženska zanatska škola, vojna zgrada, Urbanistički zavod, sve do 1984. godine kada je proglašena za spomenik kulture.

Promenom zakona 1990. godine muzej u Paraćinu postaje Zavičajni muzej i zvanično dobija zadatak zaštite umetničko-istorijskih dela na teritoriji Opštine Paraćin. Postoje tri odeljenja: arheologija; istorija; i etnologija gde su raspoređeni eksponati, dokumenta i materijali.

Odeljenje za arheologiju čini paleontološka, praistorijska, antička i srednjevekovna arheologija, kao i numizmatika. U nadležnosti ovog odeljenja je pedesetak registrovanih lokaliteta  u Opštini Paraćin među kojima su Slatina kod Drenovca, Turska česma, antičko naselje Sarmates, Momčilov grad, Petruška oblast.

Zbirku odeljenja za istoriju čine artefakti, fotografije i dokumenta političke, privredne, kulturne, vojne, sportske, gradske i moderno-numizmatičarske istorije. Preko 500 razglednica i fotografija starog Paraćina nalazi se u ovom odeljenju.

Odeljenje za etnologiju čine proizvodi Srpske fabrike stakla kao i predmeti, posuđe, alati, oruže, nošnja karakteristična za ovaj kraj.

Pored ova tri dela muzeja on ima i konzervatorsku radionicu, kao i muzejsku biblioteku koja ima više od 3000 stručnih radova i časopisa. U Zavičajnom muzeju u Paraćinu česte su izložbe slika i fotografija, debate, tribine, predavanja i promocije knjiga. Današnji Zavičajni muzej nalazi se u ulici Tome Živanovića broj 17.