Vesna Vučković na postdoktorskim studijama u Izraelu

Vesna Vučković na postdoktorskim studijama u Izraelu

Vesna Vučković, doktor nauka arheologije iz Paraćina, nakon završetka osnovnih studja na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odeljenju za arheologiju, vratila se u svoj rodni grad kako bi u paraćinskom Zavičajnom muzeju nastavila da radi na arheološkim pronalascima u ovoj opštini. Ponalaske sa ovog područja, tačnije iz srednjeg Pomoravlja, analizirala je kroz svoj magistarski rad koji je obuhvatio temu kamenog oruđa iz doba neolita. Upravo je ovaj artefakt Vesni privukao veliku pažnju tako da je svoj rad bazirala na tom istraživanju.

Doktorke studije završila je u Španiji i to na temi Ekonomija neolita na području centralnog Balkana, analizirajući materijale pronađene na teritoriji Paraćina. Ovaj rad kvalifikovao ju je za upis na postdoktorske studije u Izraelu gde planira da u narednih nekoliko dana otputuje. U Haifi će provesti dve godine gde će usavršavati svoje već stečeno znanje iz oblasti arheologije i predstavljati Paraćin kao značajno arheološko mesto.

Bez obzira na velike planove koje ima u pogledu svog stručnog usavršavanja, Vučkovićeva ne zapostavlja svoj rad u paraćinskom muzeju. Trenutno sa svojim kolegama radi na projektu pod nazivom „Arheološko blago Paraćina“ koje će biti krunisano publikacijom. Glavni motiv za pokretanje ovog projekta bilo je očuvanje značajnih pronalaska na teritoriji našeg grada.

Pronalaske paraćinskog muzeja počevši od 1978. godine do danas, planira da objedini u monografiji koja će biti dobar reprezent dugogodišnjeg rada svih njenih kolega koji su radili u paraćinskom muzeju.