Tribina Udruženja „Mladi poljoprivrednici Srbije” u Rekovcu

Tribina Udruženja „Mladi poljoprivrednici Srbije” u Rekovcu

Saša Milosavljević iz sela Dragovo je mladi poljoprivrednik i jedan od posetilaca tribine čije su teme bile kako na najbolji način uložiti u poljoprivredu i kako se na najlakši način informisati o novim konkursima. Okupljanje mladih poljoprivrednika je održano u rekovačkoj Poljoprivredno-veterinarskoj školi i oni su tom prilikom mogli da se informišu i da dobiju odgovore na brojna pitanja u vezi sa subvencijama. Saša kaže da mu je ovo predavanje bilo od velike koristi.

Predavanje mladim poljoprivrednicima iz Levča održali su predstavnici Udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije”. Oliver Aleksić i Milena Vulić odgovarali su na njihova pitanja i usmeravali ih na najbolja moguća rešenja za neke od problema sa kojima se mogu suočiti.

Nije slučajno to što je ova tribina bila održana baš u Poljoprivredno-veterinarskoj školi. Njeni učenici često pohađaju praktičnu nastavu, a znanje koje su na njoj stekli usmeravaju na sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivredna-veterinarska škola u Rekovcu je samo jedan primer da poljoprivreda sve više napreduje u levačkom kraju. Za to se brinu i Mladi poljoprivrednici Srbije” koji nastavljaju da savetuju i informišu proizvođače o novim konkursima, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.