Proslava 50 godina mature paraćinskih gimnazijalaca

Proslava 50 godina mature paraćinskih gimnazijalaca

Daleke 1971. godine jedna generacija učenika paraćinske gimnazije „13. oktobar“ uspešno je završila svoje srednjoškolsko obrazovanje. Nešto više od 120 maturanata proslavilo je završetak jednog poglavlja i zakoračilo u novi. Mnogo godina kasnije, na drugom mestu, u manjem sasatavu ali sa istim povodom, ova generacija obeležila je 50 godina od svoje mature.

Iako je prošlo pola veka od kada su završili školu, mnoga prijateljstva su opstala do danas. Ovoj pedesetogodišnjici prethodile su i proslave svih ostalih jubilarnih godina od srednjoškolskog rastanka.

Na ovoj proslavi skupilo se oko 20 pojedinaca iz dva odeljenja koji su se tokom višečasovnom druženju prisećali brojnih anegdota iz mladosti i delili životna iskustva. O uspešnosti ove generacije govore brojne diplome i zvanja koja su nakon srednje škole u daljem obrazovanju stekli.

Iako je većina njih sada u penziji, nastojaće da i u buduće organizuju ovakva okupljanja i neguju prijateljstva stečena još pre 50 godina.