Počela realizacija programa „Moja prva plata“

Počela realizacija programa „Moja prva plata“

Na teritoriji Srbije počela je realizacija programa „Moja prva plata“ za nezaposlene mlade sa srednjim i visokim obrazovanjem. Javni poziv raspisan je 22. avgusta i ovo je program Vlade Republike Srbije koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Nakon te druge faze uslediće treća i četvrta. Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci iz privatnog sektora vrše selekciju od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz Javnog sektora od 16. do 30. novembra. Četvrta faza realizacije programa podrazumeva potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata.

Poslodavci i nezaposlena lica prijavljuju se putem portala mojaprvaplara.rs gde mogu saznati i sve informacije o ovom programu. Iz paraćinske filijale NSZ kažu da je interesovanje ove kao i prethodne godine veoma zadovoljavajuće.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, kažu u paraćinskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

Za ovu godinu je planirano da se u program „Moja prva plata“ uključi do 10.000 mladih sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi u trajanju od 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.