OŠ „Vuk Karadžić“ Potočac

OŠ „Vuk Karadžić“ Potočac

Projekat pomaže Ministarstvo kulture i informisanja, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2019. godinu

Matična škola za sva „prekomoravska“ sela – Potočac, Trešnjevicu, Svojnovo, Raševicu i Sinji Vir. Poznata po avionu koji se nalazi u dvorištu matične škole.

u selu Potočac kod Paraćina postoji još od 1872. godine. Do 1951. godine ovu obrazovnu ustanovu pohađali su samo učenici od prvog do četvrtog razreda. Te godine doazi do racionalizacije i integracije škole u Popovcu sa školama u selima Svojnovo i Raševica i škola u Popovcu postaje osmorazredna i matična drugim dvema školama.

Svoj sadašnji naziv, “Vuk Karadžžić” ova ustanova dobila je 1957. a prema jednoj verziji priče nega su joj dali radnici Fabrika tekstilnih mašina „Proleter“. Osmorazredna škola „Heroj Miša“ iz Trešnjevice pridružena je školi u Potočcu 1969. godine, te se danas u nju spadaju sva „prekomoravska“ sela u Opštini Paraćin: Potočac, Trešnjevica, Raševica, Svojnovo i Sinji Vir.

Logo škole IZVOR- www.facebook.comosvkpotocac

škola u Potočcu najveži deo svog postojanja nije imala adekvatnu zgradu za održavanje nastave. Zemljište na kojem se danas nalazi dobila je od jednog člana porodice Petrović iz sela koji je bio clan Vlade u predratnoj Kraljevini Jugoslaviji. Na tom mestu je podignuta današanja zgrada tek 1981. godine.

Sa novom zgradom naglo su poboljšani uslovi rada, što je rezultiralo aktivnijim učešćem škole u obrazovanju u Srbiji. Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda dodelio je u narednim godinama dva veoma važna projekta školi. Prvi je bio “Transformacija školske biblioteke u medijateku” i trajao je od 1982. do 1986., a drugi je bio projekat somoobrazovanja učenika “Codiesee” čiji je pokrovitelj bio UNESCO.

Inovacije u školi “Vuk Karadžić” u Potočcu nastavljene su i u novom milenijumu. Tako je u aprilu 2012. ona dobila novu fiskulturnu salu.

Avion u školskom dvorištu

Jedana od najvećih specifičnosti ove škole i ono što je izdvaja od svih drugih u okruženju jeste mlazni avion G-2 “Galeb” koji se nalazi u školskom dvorištu. Veoma je interesantna priča o tome kako je on završio tu, kao i činjenica da nije prvi avion koji se nalazio u dvorištu škole.

Naime, 1960. godine, CK Saveza socijalističke omladine raspisao je svim organizacijama omladine u Jugoslavoji konkurs za najbolju manifestaiju povodom desanta na Drvar. Nagrada je bila 100 hiljada dinara. Stojan Petrović, tadašnji predsednik Mesne organizacije omladine u Potočcu, zajedno sa tadašnjim direktorom škole Stojanom Arsićem prihvatio se posla da organizuje ovu proslavu za Dan mladosti, 25. maja.

Na proslavi je defilovao mnogo sportista, đaka, izviđača, a selo je nadletao sportski avion UTVA. Mesna organizacija omladine u ovom selu nije dobila nagradu ali je škola dobila ovaj avion. Njega poklonio školi Aero klub “Naša krila” iz Davidovca i on je postavljen u dvorištu.

IZVOR - mapio.net

Tačno četrdeset godina nakon ovog događaja, 2000. godine, avion “Galeb” koji je oboren u bombardovanju 1999. i izbačen iz službe Ratno vazduhoplovstvo je poklonilo školi i on je zamenio stari avion u dvorištu ove ustanove.

Uspesi škole i njenih učenika

            Učenici ove škole svake godine učestvuju na velikom broju takmičenja iz raznih predmeta. Najviše uspeha imali su iz tehničkog, informatike, biologije, istorije i srpskog jezika i književnosti. U ovim oblastima oni su svoju školu predstavljali na najvišem, republičkom nivou.

            U 2017. godini na Republičkom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja u Zemunu,  učenici Ilija Savić i Mihajlo Petrović osvojjili su prve nagrade, a ovu tradiciju je nastavio naredne godine Lazar Vasković koji je na istom takmičenju osvojio treću nagradu. Prethodne školske godine đaci škole u Potočcu su na ovom takmičenju osvojili čak četiri odličija, dva prva i dva druga.

Zapažane rezultate u poslednjoj deceniji učenici ove škole ostvaruju i u takmičenjima “Šta znaš o saobraćaju?”. Kako se svake godine dobro pokažu na okružnom takmičenju oni su rednovni članovi Pomoravske ekipe, koja predstavlja okrug na Republičkoj smotri.

Okružno takmičenje Šta znaš o saobraćaju održano u Potpčcu IZVOR - www.osvk.edu.rs

Škola danas

U školskoj 2019./2020. u đačkim klupama u Potočcu i područnim odeljenjima sedi 265 učenika. Oni su raspoređeni u 21 odeljenje, a sa njima radi 37 nastavnika, 13 u razrednoj i 24 u predmetnoj nastavi. Takođe, u njihovom obrazovanju pomažu im i troje stručnih saradnika: pedagog, medijatekar i psiholog. Pored njih, u nenastavnom kadru zapsleno je još četrnaestoro ljudi, a direktor škole je Radiša Jovičić.

Proslava dana škole 2019. IZVOR - www.osvk.edu.rs

Škola u Potočcu ima 10 učionica, u Trešnjevici 8 i kabinet za informatiku, dok četvorogodišnja izdvojena odeljenja u Svojnovu i Raševici imaju po 4 učionice. Školska medijateka ima 12000 knjiga i 3500 didaktičkih materijala. Matična, kao i sve 4 područne škole imaju terene za košarku i fudbal, s tim što škole u Potočcu i Trešnjevici imaju i fiskulturne sale.

Nastava u svima se odvija u prepodnevnim časovima, a Dan škole je 7. novembra.