Ministarstvo poljoprivrede: finansijska podrška poljoprivrednicima, kao i kreditne olakšice

Ministarstvo poljoprivrede: finansijska podrška poljoprivrednicima, kao i kreditne olakšice

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede donelo je dve uredbe kojima su regulisani uslovi za ostvarivanje prava poljoprivrednih proizvođača na pomoć države usled štete izazvane situacijom sa korona virusom. Prva uredba tiče se direktne finansijske podrške, a druga olakšanog pristupa korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima.

Pravo na novčanu pomoć imaće nosioci registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu koji imaju upisane površine na kojima gaje povrće u zaštićenom prostoru ili su vlasnici obeleženih životinja (krave, ovce ili koze) registrovanih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Prema Uredbi Vlade Republike Srbije o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 pravo na finansijsku pomoć imaće i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoći u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

  • 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
  • 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
  • 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
  • 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara

Za realizaciju ove uredbe utvrđena su sredstva od 1.150.000.000 dinara.

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vršiće Ministarstvo finansija – Uprava za trezor na osnovu dostavljenih podataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Sa druge strane, Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kroz subvencionisanje dela kamate olakšan je pristup korišćenju kredita, i to za:

  • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
  • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
  • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
  • nabavku hrane za životinje;
  • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
  • likvidnost.

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje ove Uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu 1.450.000.000 dinara.

Za sve dodatne informacije poljoprivrednici se mogu obratiti savetodavcima u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi u Jagodini na broj telefona 035/8-221-931, preko njihove fejsbuk stranice ili lično na adresi Kapetana Koče 21, Jagodina.