Kako ostvariti prava na naknadu troškova prevoza

Kako ostvariti prava na naknadu troškova prevoza

Republički fond za zdravstveno osiguranje je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno zdravstveno osiguranje čija je osnovna delatnost da osiguranim licima obezbedi ostvarivanje prava iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz zaključenje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga. Naknada troškova prevoza obezbeđuje se osiguranom licu, kao i pratiocu osiguranog lica, samo u slučaju upućivanja kod davaoca zdravstvene ustanove koja je udaljena najmanje 50 km od mesta stanovanja.

Obaveza Republičkog fonda je da naknada putnih troškova bude isplaćena najduže do 30 dana na tekući račun osiguranika.

Građani opštine Paraćin svoja prava mogu i da ostvare putem telefona ili mail-a, gde u komunikaciji zaposleni korisnicima mogu da kažu šta je neophodno da dostave od dokumentacije, kako bi ostvarili svoja prava.