GOSTI KANALA M – Žarko Malinović, PKS i Miroslav Ilić, Poslovno udruženje GS1 Srbija

GOSTI KANALA M – Žarko Malinović, PKS i Miroslav Ilić, Poslovno udruženje GS1 Srbija

ZAKONOM O TRGOVINI koji je stupio na snagu 30.07.2019.propisano je da roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu, u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Roba pored navedenih podataka mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.) od 31.1.2020. godine. Odlaganjem primene ove odredbe na šest meseci, omogućen je optimalan prelazni period u kojem su proizvođači, uvoznici i trgovci mogli da se prilagode na korišćenje savremenih poslovnih sistema različitih tehnologija automatske identifikacije proizvoda.

O pojedinostima u vezi sa ovom obavezom, kao i o vrstama kodova kojima treba obeležavati neobeleženu robu razgovarali smo sa Žarkom Malinovićem, sekretarom Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, kao i Miroslavom Ilićem, direktorom Poslovnog udruženja GS1 Srbija.