Druga faza Programa Moja prva plata

Druga faza Programa Moja prva plata

U okviru prve faze Programa Vlade Republike Srbije, „Moja prva plata“, koji ima za cilj da podstakne osposobljavanje mladih za rad i pruži podršku privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova, u paraćinskoj opštini 89 poslodavaca oglasilo je slobodnim 149 slobodnih pozicija odnosno 273 slobodna radna mesta, na koje mogu da se prijave mladi obuhvaćeni programom.

U toku je druga faza, prijavljivanje kandidata, koji će imati novčanu nadoknadu od 28 odnosno 34 hiljade dinara u zavisnosti od stručne spreme, tokom 9 meseci koliko traje osposobljavanje odnosno sticanje radnog iskustva.