Cisterna sa sredstvom za dezinfekciju spoljnih površina postavljena ispred crkve Svete Trojice

Cisterna sa sredstvom za dezinfekciju spoljnih površina postavljena ispred crkve Svete Trojice

Na zahtev Štaba za vanredne situacije, paraćinski “Vodovod” obezbedio je sredstvo za dezinfekciju spoljnih površina, objavilo je ovo Javno preduzeće.

Cisterna je postavljena ispred crkve Svete Trojice u Paraćinu.

Direktor JP Vodovod Paracin pojasnio je da je u pitanju natrijum hipoflorit (Žavelova voda) namenjen isključivo za dezinfekciju spoljnih površina kao što su trotoari, parkinzi, dvorišta i hodnici u stambenim zgradama.