Uslovi konkursa za prijem polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Uslovi konkursa za prijem polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica širom Srbije će narednih meseci dobiti pojačanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je nedavno raspisalo konkurs za 300 novih polaznika na stručno osposobljavanje za vatrogasce.

Komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Jagodini Goran Radosavljević je pozvao mlade sa teritorije Pomoravlja da se prijave na ovaj konkurs i postanu deo vatrogasno spasilačkih jedinica jednog humanog i veoma odgovornog posla. On je u Vatrogasnom domu u ovom gradu rekao da sektoru za vanredne situacije uvek nedostaju mladi kadrovi i pored toga što je poslednjih godina u radni odnos primljen zadovoljavajući broj mladih vatrogasaca.

Dobra plata, benificirani radni staž, human i odgovoran posao pa i nastavak porodične tradicije samo su neki od razloga za pristupanje vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Jagodinci Aleksandar Trifunović i Veljko Todorović već dugo imaju želju da im pristupe, a ovaj poziv im je zanimljiv iz nekoliko razloga.

Budući kandidati bi trebalo da znaju da za pristupanje ovoj jedinici treba da ispune određene uslove poput broja godina, školske spremebezbedonosne provere i odgovarajuće vozačke dozvole. Izbor kandidata za polaznike kursa za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Zainteresovani kandidati prijavu mogu preuzeti na sajtu ministartstva unutrašnjih poslova ili u najbližoj policijskoj stanici. Uz prijavu je potrebno priložiti i izvod iz zdravstvenog kartona, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje osnovnog i višeg suda da kandidat nije osuđivan. Ovo naravno nije sve, kandidat prilaže i overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju, overenu ili očitanu fotokopiju lične karte i fotokopiju vozačke dozvole. Konkurs je otvoren još nekoliko dana, odnosno do 10. novembra.

https://youtu.be/JskC9RgsASw