Učenici Ekonomsko-trgovinske škole 8. marta na predavanju o nasilju nad ženama

Učenici Ekonomsko-trgovinske škole 8. marta na predavanju o nasilju nad ženama

Svaka treća žena na svetu doživela je makar jednom u životu neku vrstu nasilja, ovim rečima počelo je predavanje pšredstavnica Učeničkog parlamenta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu. Ono je simbolično održano na Međunarodni dan žena 8. mart kojem su prisustvovali učenici ove škole, a interesovanja za ovu veoma bitnu temu nije manjkalo.

Učenički parlament je ovo predavanje radio uz saglasnost i pomoć pojednih profesora ove škole, a jedna od njih je i Marija Nešković profesorka ekonomske grupe predmeta. Ona kaže da je radionica „Stop nasilju nad ženama“ nastala upravo na ideju učenika koji žele da skrenu pažnju javnosti na ovaj veliki problem koji se sporadično javlja u društvu.

Postoji nekoliko vidova nasilja nad ženama poput seksualnog, ekonomskog, fizičkog i psihičkog. One se ipak u velikom broju slučajeva odlučuju da ostanu uz nasilnika jer gube samopuzdanje, boje se osude okoline, ne poznaju zakonske procedure i veruju da će biti bolje. Na žalost to gotovo nikada nije slučaj i zato ohrabruju žene obavezno prijave nasilje.

Nasilje nad ženama najčešće nastaje između bivših i sadašnjih supružnika ili partnera, a zastupljeno je porodično nasilje i naravno kažnjivo je zakonom. Uvreda i poniženje najčešći su oblici nasilja koje primenjuju muškarci prema svojim paretnerkama. Podaci MUP-a pokazuju da su recimo samo 2020. godine u čak 94 odsto nasilje nad ženama načinili muškarci.