Tribina za poljoprivrednike u Jagodini

Tribina za poljoprivrednike u Jagodini

Članovi Udruženja „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju“ održali su u hotelu „Hill“ u Jagodini tribinu edukativnog karaktera za poljoprivrednike iz Svilajnca i Rekovca. Teme na tribini bile su vezane za očuvanje životne sredine i to kroz projekat „Implementacija modela cirkularne ekonomije recikliranjem plastičnog otpada iz poljoprivrede“. Koordinator ovog projekta Milena Vulić kaže da je veoma zadovoljna odzivom i interesovanjem poljoprivrednika.

Menadžer projekta Danilo Strugarević dodaje da je edukacijom đaka i poljoprivrednika zaokružena jedna celina koju čine sve projektne aktivnosti.

Još jedan od ciljeva ovog Udruženja bio je da pokažu poljoprivrednicima koliko koristi mogu da imaju, ako recikliraju plastični otpad od kog mogu da dobiju novi proizvod koji se ponovo može koristiti bez trošenja neobnovljivih izvora energije.