Svetski dan Roma

Svetski dan Roma Nezaposlenost, loši, često nehumani uslovi za život, diskriminacija, improvizovane kuće bez struje i…