Zainteresovanost Roma za imunizaciju

Zainteresovanost Roma za imunizaciju

Kompjuter, internet ili telefon jedino je što je potrebno da bi se svaki punoletni stanovnik Srbije prijavio za vakcinu protiv Kovida 19. Ove tri stvari međutim nisu dostupne jednom broju građana od kojih mnogi pripadaju romskoj manjini. Kako bi Romi imali jednak pristup vakcinama kao što imaju drugi građani Srbije, Mobilni tim je organizovao vakcinaciju za one Rome koji su iskazali interesovanje za primanje vakcina.

Mobilni tim za inkluziju Roma na lokalnom nivou imenovan je 11. januara 2018. dok je Rešenje o dopunjenom sastavu doneto 4. novembra 2020. Njegov sastav čine ljudi različitih obrazovnih profila. Mandat članova Mobilnog tima oročen je do isteka nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma od 2016. do 2025. godine. Zadaci Mobilnog tima su održavanje redovnih sastanaka, ispitivanje potreba Roma i posete romskim naseljima. Velika pažnja posvećena je diskriminaciji Roma, njihovom položaju, obrazovanju kao i realizaciji radionica u cilju informisanja romske populacije o njihovim pravima.