Radovi na drumskom mostu u centru Paraćina

Radovi na drumskom mostu u centru Paraćina

Kompletna i vrlo obimna investicija, vredna oko 11 miliona evra, za izgradnju velikog sistema odbrane od poplava u paraćinskoj opštini, sprovodi se kroz različite faze.

Za izgradnju novih mostova donaciju je dala Vlada Švajcarske, uz neprekidno angažovanje rukovodstva Opštine Paraćin. Po završetku izgradnje drumskog mosta u centru na redu je izgradnja i trećeg, novog drumskog mosta kod „Čokolenda“, za koji je u toku priprema tehničke dokumentacije.