PU „Bambi“ – pomoć u jačanju roditeljskih kompetencija

PU „Bambi“ – pomoć u jačanju roditeljskih kompetencija

Nova programska koncepcija pod nazivom „Godine uzleta” podrazumeva ravnopravno učešće roditelja i vaspitača u vaspitno-obrazovnom radu u vrtićima. Tim za saradnju sa porodicom, na osnovu istraživanja sprovedenog u PU “Bambi”  Paraćin, došao je do uvida za koje pedagoške kompetencije je roditeljima potrebna podrška kako bi bili ravnopravni partneri u procesu vaspitanja dece. O tome smo danas razgovarali sa zamenicom direktorke PU „Bambi“ Paraćin, Majom Nešić.