Popovac kod Paraćina na vrhu liste po lošem kvalitetu vazduha i zagađenja PM10 česticama

Popovac kod Paraćina na vrhu liste po lošem kvalitetu vazduha i zagađenja PM10 česticama

Selo Popovac kod Paraćina poslednjih decenija u Srbiji, a i šire poznat je po cementari. Već nekoliko godina se nažalost prepoznaje po lošem kvalitetu vazduha, bar tako pokazuje merna stanica u ovom selu. O ovom problemu za Kanal M u Popovcu ispred merne stanice govori Vladan Vugdelija, ekološki aktivista iz Paraćina.

On smatra da je jedan od problema da zvanično ne znamo izvor zagađenja i da opština Paraćin nema Plan kvaliteta vazduha kako bi bili definisani izvori zagađenja. Konkretno, suspendovane čestice odnosno najveći izvor zagađenja povećanom koncentracijom PM10 čestica dolazi od individualnih ložišta.

Dnevna prekoračenja se u Popovcu dakle prate putem ove merne stanice od 2019. Pre dve godine najveći broj prekoračenja dnevnih vrednosti zagađenog vazduha bio je 146, a prošle 141 dan. Popovac se prema ovim podacima nalazi na vrhu liste, Novi Pazar je drugi sa 118, a slede Valjevo 117, Beograd Leštane sa 98 i Užice sa 92. Vugdelija kaže da je u toku izrada Plana kvaliteta vazduha koji obavlja firma Vatrogas iz Novog Sada. On bi trebalo da da odgovor na pitanje ko su najveći zagađuvači u malom Popovcu.

Vugdelija kaže da osim u Popovcu i Paraćin ima državnu mernu stanicu koja se nalazi u neposrednoj blizini srednjoškolskog centra ali da mi nemamo podatke o česticama koje su najveći problem PM10 i PM2,5.

Situacija je kaže Vugdelija alarmantna jer u danima veoma toplog proleća sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine i dalje u Popovcu imamo gotovo svakodnevna prekoračenja sa mnogo većom koncentracijom suspendovanih čestica. Ponavljamo, ove vrednosti daje državna merna stanica u popovcu.

Situacija je kaže Vugdelija alarmantna jer u danima veoma toplog proleća sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine i dalje u Popovcu imamo gotovo svakodnevna prekoračenja sa mnogo većom koncentracijom suspendovanih čestica. Ponavljamo, ove vrednosti daje državna merna stanica u Popovcu.