Opština Paraćin raspisala oglase za pomoć izbeglim i raseljenim licima

Opština Paraćin raspisala oglase za pomoć izbeglim i raseljenim licima

Opština Paraćin raspisala je oglas za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica, kao i za dodelu pomoći u ogrevu.

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i porodice interno raseljenih lica smeštenih u opštini Paraćin. Podnosioci zahteva treba da imaju izbeglički status, odnosno da su evidentirani kao interno raseljena lica, sa prebivalištem odnosno bovavištem u opštini Paraćin, da su ukupni prihodi porodice manji 29.849,00 dinara.

U oglasima su navedeni dodatni uslovi, kriterijumi i dokumentacija koju podnosioci zahteva treba da dostave lično ili preporučenom poštom kancelariji povereništva Komesarijata za izbeglice i migracije opštine Paraćin. Rok za podnošenje zahteva je 15 dana.