JP „Vodovod“ neredovnim platišama šalje opomene pred isključenje

JP „Vodovod“ neredovnim platišama šalje opomene pred isključenje

Javno preduzeće „Vodovod“ uputilo je opomene pred isključenje svim korisnicima koji ne izmiruju svoje dospele obaveze za utrošenu vodu u zakonskom roku. Upozorenja su do sada poslata na više od sto adresa naših sugrađana.

Neredovne platiše imaju rok mesec dana da izmire svoja dugovanja od dana prijema opomene, nakon čega im sledi isključenje sa vodovodne mreže. Novina u odnosu na raniji period je da korisnici više neće plaćati usluge veštačenja, već samo račun za utrošenu vodu.

Troškove isključenja odnosno ponovnog priključenja na mrežu snosi korisnik, a oni će mu biti naplaćeni prilikom uključenja, kad izmiri sva dugovanja. Kako do toga ne bi došlo, zaposleni u ovom Javnom preduzeću svojim korisnicima izlaze u susret i nude mogućnost da svoja dugovanja isplate u više mesečnih rata.

Svi korisnici svoje račune mogu platiti na blagajni paraćinskog Vodovoda svakog radnog dana od 7 do 15 časova.