Javno komunalno preduzeće „Crnica“ Paraćin

Javno komunalno preduzeće „Crnica“ Paraćin

Nakon spajanja dva javna preduzeća JKP Paraćin i JP Vodovod u novo čiji je naziv “Crnica”, sve dalje uplate prema komunalnim uslugama za utrošenu vodu, kanalizaciju, sakupljanje i odvoženje čvrstog komunalnog otpada, pijačne usluge i obaveze prema gradskom groblju i parking servisu mogu se izmiriti u novom javnom preduzeću sa središtem u čika Tasinoj ulici broj 11.

JKP “Crnica” obavestilo je korisnike komunalnih usluga da će sve uplate izvršene na tekuće račune prethodnih javnih preduzeća biti automatski transferisane na novi i jedini račun “Crnice”.

Sve detaljnije informacije građani, odnosno korisnici usluga mogu dobiti i na broj telefona 035/ 563-636 poručuju iz JKP “Crnica”.