Dom učenika Srećno proslavio 51. rođendan

Dom učenika Srećno proslavio 51. rođendan

Dom učenika „Srećno“ proslavio je svoj 51. rođendan u društvu brojnih zvanica i uz prigodan dramski i folklorni program. Dramski prikaz „Zato što ja to tako kažem“ koji su polaznici doma pripremili oduševio je sve prisutne, a prvi put je izveden na Dimijadi pre oko godinu dana.

Vaspitni rad je osmišljen i organizaovan da se deca adaptiraju na život u domu, pruži pomoć učenicima u osposobljavanju za samostalno učenje i razvijanje odgovornog odnosa prema školskim obavezama ali i o tuđim životima. Direktorka ove ustanove Tatjana Milojević obratila se prisutnima i objasnila koja je misija zaposlenih koji brinu o deci.

U ovom domu zaposleno je oko 30 ljudi što vaspitača, rukovodilaca, referenata, kuvara i tehničara. Ima 26 soba za smeštaj, biblioteku, kuhinju, tri učionice, internet salu i oko 100 đaka mahom sa teritorije Pomoravlja i njegove okoline.

Učenici su u ćuprijskom domu podeljeni u pet različitih grupa koje su formirane prema polu, uzrastu i školi koju pohađaju. Kroz rad sa vaspitačima neguju različitosti, razvijaju odnose tolerancije i zajedništva. Tokom pola veka postojanja deo svog detinjstva provelo je više hiljada učenika i vrlo je čest slučaj da Dom učenika „Srećno“ doživljavaju kao svoju drugu kuću.