„Đelem, đelem“ – Danas je Svetski dan Roma

„Đelem, đelem“ – Danas je Svetski dan Roma

8. april obeležava se kao Međunarodni dan Roma od 1990. godine. Ovaj dan predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma održan 1971. godine u Londonu.

Na ovom kongresu prisustvovali su predstavnici Roma iz: Čehoslovačke, Nemačke, Velike Britanije. Jugoslavije, Finske, Francuske, Norveške, Mađarske, Irske i Španije. Naovom kongresu razgovaralo se o: socijalnim pitanjima Roma, romskom jeziku, romskoj kulturi, obrazovanju i ratnim zločinima počinjenim nad pripadnicima romske populacije u Drugom svetskom ratu.

Usvojena je romska zastava, himna (pesma: ”Đelem,đelem”) kao i ime etničke zajednice i jezika (”Rom”, ”romski jezik”). Do danas jeodržano 7 Međunarodnih kongresa Roma. Održani kongresi imali su veliku ulogu u afirmaciji Roma, borbi za prava Roma, očuvanju romske kuture i jezika, dobijanjuratnih reparacija kao i priznavanju Roma kao nacionalne manjine u većini država ukojima žive.

Na teritoriji opštine Paraćin postoji 5 romskih naselja u kojima živi nešto više od 2.000 Roma. Nezaposlenost, loši, često nehumani uslovi za život, diskriminacija, improvizovane kuće bez struje i vode, samo su neki od problema koji muče Rome.