Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Paraćinu
RTV Kanal M

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Paraćinu

Samo u ovoj godini u opštini Paraćin zaposleno je 27 osoba sa invaliditetom (OSI) koje su se nalazile na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ). Još 133 i dalje traži posao, a među njima je najveći broj onih sa osnovnoškolskim obrazovanjem, zatim slede lice za III i IV stepenom obrazovanja, a trenutno je na evidenciji NSZ i šest OSI sa VI i VII stepenom stručne spreme.

Osim posredovanja u zapošljavanju koje svim nezaposlenim licima nudi NZS, osobe sa invaliditetom su uključene u aktivne mere zapošljavanja predviđene nacionalnim akcionim planom za svaku godinu.

Jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi NSZ jesu i javni radovi.

Zapošljavanje OSI preko NSZ sprovodi se i kroz mere aktivne politike koje važe za sva nezaposlena lica.

Osobe sa invaliditetom mogu da koriste i program stručne prakse NSZ koji je namenjen za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica, kao i program pripravnika za osobe sa srednjim i visokim obrazovanjem do 30 godina starosti. Osobe sa invaliditetom mogu do 8. novembra da se prijave i za program „Moja prva plata“ koji je namenjen nezaposlenim osobama mlađim od 30 godina bez iskustva ili sa radnim iskustvom manjim od 9 meseci.