Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Opštine Paraćin

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Opštine Paraćin

OSvi građani sa pravom glasa koji žele da provere da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, a imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Opštine Paraćin, mogu to da učine u sedištu Opštinskih uprava opštine Paraćin do 10. aprila.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani mogu podneti Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove Opštine Paraćin

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za pomenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti. Sva lica koja do dana predviđenog za glasanje napune 18 godina, biće u Jednistvenom biračkom spisku.

Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, do 10. aprila odnosno do dana zaključenja biračkog spiska.